Home Bogdaniec
Bogdaniec

Zagroda Młyńska w Bogdańcu

obejmuje trzy zabytkowe obiekty składające się na zagrodę młyńską: młyn, budynek gospodarczy, wozownia.

Budynek młyński wzniesiony został w 1826 roku w konstrukcji szkieletowej (szachulcowej). Podstawowy materiał budowlany to drewno oraz cegła. Budynek jest trzykondygnacyjny, stropy są drewniane, jedynie nad podpiwniczeniem części mieszkalnej - ceglane. Do budynku prowadzi 5 wejść: od strony frontowej po jednym do części mieszkalnej i młyńskiej (dwa ganki), od strony podwórza po jednym do części mieszkalnej, młyńskiej i do piwnic.
Cały obiekt jest pokryty tynkiem, drewniany szkielet jest odsłonięty jedynie od strony zachodniej. Część młyńska jest wyposażona w oryginalne wyposażenie młyna. Obiekt wymaga odwilgocenia podpiwniczenia oraz remontu elewacji zewnętrznych, szczególnie od strony podwórza.
Budynek gospodarczy pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, podstawowy materiał budowlany stanowi cegła. Budynek jest dwukondygnacyjny ze stropem ceramicznym. Stan zachowania jest dobry, remontów wymagają elewacje wewnętrzne.

Wozownia z początku XX w. wzniesiona została w konstrukcji szkieletowej. Podstawowy zastosowany materiał budowlany to drewno oraz cegła. Obiekt był rekonstruowany na bazie istniejącej konstrukcji na początku lat 1990. Budynek jest jednokondygnacyjny. Stan obiektu - dobry.
W budynku młyńskim zmagazynowano kolekcję stroju ludowego, usytuowano pomieszczenie magazynowo-biurowe.

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama